Cách chọn thiết bị theo công suất động cơ: CB, Contactor, Relay Nhiệt. Của hãng Mitsubishi
Bí kiếp chọn thiết bị theo công suất động cơ: CB, CB tích hợp từ nhiệt, Contactor, Relay Nhiệt.
Của hãng Mitsubishi : Cách bạn in ra làm thành bảng tra rất tiện lợi.

Tải file PDF or Word