Mạch điều khiển tụ bù 13 cấp 50kVA tổng 650KVAR
Tải file autocad mạch động lực và điều khiển