Sổ tay Lựa chọn & tra cứu thiết bị điện từ 0,4 đến 500 kV - Ngô Hồng Quang