Bộ tài liệu lý thuyết hay-lạ-khó môn Vật lý


Giới thiệu:
Tác giả: Nguyễn Thành Nam
Gồm có: 102 trang
Đây là bộ đề cương lý thuyết vật lý hoàn thiện và khoa học, hệ thống lại lý thuyết trong chương trình Pro S luyện thi THPT quốc gia 2016 môn vật lý trên Moon.vn.
Những chuyên đề được biên soạn là những nội dung quan trọng, bám sát chương trình học và cấu trúc đề thi.
Nội dung:
Gồm có 6 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Dao động cơ học
Chuyên đề 2: Sóng cơ học
Chuyên đề 3: Dòng điện xoay chiều
Chuyên đề 4: Dao động và sóng điện từ
Chuyên đề 5: Sóng ánh sáng
Chuyên đề 6: Hạt nhân nguyên tử
Tải file PDF
DỰ PHÒNG