Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học


Giới thiệu:
Gồm có: 53 trang
Bao gồm tất cả các công thức tính nhanh Hóa học được đúc kết từ nhiều năm nay để áp dụng tốt cho thi THPTQG.
Nội dung:
Đầy đủ tất cả các công thức tính nhanh môn Hóa cả vô cơ lẫn hữu cơ, có ví dụ minh họa kèm theo và có bài tập tự luyện có đáp án.
Rất phù hợp cho học sinh THPT ôn thi Tốt nghiệp, Đại học, Cao đẳng.
Tải file PDF
DỰ PHÒNG