Chuẩn bị kiến thức ôn thi THPT môn Vật lý


Giới thiệu:
Tác giả: Nguyễn Trọng Sửu - Nguyễn Văn Phán - Nguyễn Sinh Quân
Gồm có: 125 trang
Cuốn sách bám sát chương trình học của THPT nhằm chuẩn bị kiến thức cho học sinh tham dự các kì thi tốt nghiệp và Đại học, Cao đẳng.
Nội dung:
Cuốn sách gồm 3 phần:
- Phần 1: Những vấn đề chung về ôn tập chuẩn bị kiến thức cho các kì thi
- Phần 2: Chuẩn bị kiến thức
- Phần 3: Giới thiệu một số dạng đề ôn luyện
Tải file PDF
DỰ PHÒNG