Ebook Hệ thống điều khiển bằng thủy lực - Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh Nguyễn Hoàng
Cuốn sách "Hệ thống điều khiển bằng thủy lực" là phần bổ sung tiếp theo cho cuốn "Hệ thống điều khiển bằng khí nén" đã được xuất bản. Cuốn sách là một tác phẩm chuẩn, được soạn thảo cho các đối tượng sinh viên của các trường đại học Sư phạm Kỹ thuật, đại học kỹ thuật, các trường cao đẳng kỹ thuật, các kỹ sư và giáo viên dạy nghề. Sách chia làm 2 phần, phần 1: Hệ thống điều khiển bằng thủy lực, phần 2: Hệ thống điều khiển bằng điện - thủy lực. Trong đó có gồm 10 chương và phần phụ lục. Trình bày một cách có hệ thống kiến thức về lĩnh vực thủy lực, điện - thủy lực, từ các khái niệm cơ bản đến các phương pháp thiết kế điều khiền bằng thủy lực mới nhất hiện đang được ứng dụng tại CHLB Đức.

Tải file PDF

DỰ PHÒNG