Ebook Phần cứng máy tính


Ebook "Phần cứng máy tính" giới thiệu tổng quan về máy vi tính, lắp ráp máy tính, cài đặt hệ điều hành win98, cài hệ điều hành win xp, tiện ích Ghost, Partition Magic, nối mạng LAN, case và nguồn, C, tổng quan về phần cứng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu


Tải file PDF