Ebook Thực hành nghề điện - Sửa chữa môtơ điện

"Thực hành nghề điện - Sửa chữa môtơ điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Môtơ điện, môtơ một pha, môtơ một chiều, môtơ ba pha, dữ liệu trên bảng lý lịch của môtơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Tải file PDF

DỰ PHÒNG