Giáo trình Điện tử Công nghiệp-Giáo trình này là tài liệu không thể thiếu cho các ngành có liên quan đến vận hành, quản lý, và sữa chữa máy móc, trang thiết bị và dây chuyền công nghệ có yêu cầu về khống chế và điều khiển.
-Độ bền về điện: là mức điện áp chịu đựng được của vật liệu trên một đơn vị chiều dày mà không bị phóng điện thủng.

Tải file PDF

DỰ PHÒNG