Giáo trình Vận hành và sửa chữa thiết bị điện - Nguyễn Đức SỹGiáo trình Vận hành và sửa chữa thiết bị điện có 5 chương: Máy điện không đồng bộ, Máy điện đồng bộ, Máy điện một chiều, Máy biến áp, Các khí cụ điện thường dùng trong hệ thống điều khiển máy điện. Đây là tài liệu dùng để đào tạo đội ngũ công nhân điện lành nghề về vận hành và sửa chữa thiết bị điện, là giáo trình dành cho học viên các trường Dạy nghề, các trường Trung học chuyên nghiệp và Cao đẳng. Ngoài ra nó cũng giúp những người tự học nghề điện để phục vụ cho riêng mình nhưng không có điều kiện đến trường hoặc những công nhân đang làm việc trong nghề điện muốn có một cẩm nang sửa chữa máy điện.

Tải file PDF

DỰ PHÒNG