Phương pháp giải nhanh Vật lý 12


Giới Thiệu:
Tác Giả: Lê Tiến Hà
Gồm có:99 trang
Tổng hợp các phương pháp giải vật lý 12
Nội Dung:
Tài liệu gồm 99 trang tổng ôn lý thuyết, công thức giải nhanh và tuyển chọn các bài tập Vật lý 12 chọn lọc trích từ các đề thi thử Vật lý.

Tải file PDF

DỰ PHÒNG