Robot công nghiệp: TS. Phạm Đăng ThứcGiáo trình Robot công nghiệp - Phần I giới thiệu chung về robot công nghiệp, các phép biến đổi thuần nhất, phương trình động học của robot, giải phương trình động học robot hay phương trình động học ngược, ngôn ngữ lập trình robot, bài tập chương V. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Tự động hóa.
Giáo trình Robot công nghiệp: Phần II gồm các nội dung: mô phỏng robot trên máy tính, động lực học robot
Tải file PDF

DỰ PHÒNG