Toàn tập về quy đổi


Giới Thiệu:
Tác GIả: Đỗ Văn Khang
Gồm có: 348 trang
Cuốn sách này tập trung và khai khác rất kĩ về phương pháp Quy đổi và điểm đặt biệt là nó đã hệ thống được một cách rất bài bản và có hệ thống về phương pháp
Nội Dung:
Gồm 4 chương
Chương 1: Bản nguyên về Quy đổi:”lịch sử và cái nhìn tổng quát”.
Chương 2,3: Học Quy đổi: ” Quy đổi ra sao, quy đổi thế nào, phương pháp quy đổi tổng quan nhất”. Chương kết: Quy đổi trong tương lai.
Tải file PDF
DỰ PHÒNG