Ebook Tiếng Anh chuyên ngành điện - điện tử - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên


Ebook Tiếng Anh chuyên ngành điện - điện tử (English for Electrical and Electronic Engineering) có cấu trúc gồm 10 bài giới thiệu tới các bạn sinh viên những kiến thức bằng tiếng Anh chuyên ngành điện - điện tử để các bạn có thể tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành điện - điện tử tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Tải file PDF

DỰ PHÒNG