Giáo trình thí nghiệm khí cụ điện

Giáo trình thí nghiệm khí cụ điện. Các súng sốc điện có cường độ dòng điện lớn dạng xung lượng, nên thường làm cho nạn nhân đau đớn, không kiểm soát được các cơ, đối với người có thể trạng kém, có thể dẫn đến bất tỉnh, hay sự ngừng đập của tim. Dòng điện loại này cũng được dùng trong các ghế điện.

Tải file PDF

DỰ PHÒNG